Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KARNETÓW

 Informacja dla właścicieli karnetów na krytą pływalnie.

W związku ze zmianą zarządcy krytej pływalni DELFIN od 01.01.2021r. nowy zarządca Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach przejmuje na siebie zobowiązania z tytułu niewykorzystanych karnetów.

Z uwagi na obecnie trwający przestój związany z obostrzeniami, termin ważności karnetów będzie przedłużony o czas trwania zamknięcia pływalni.

Wersja XML