Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚWIADCZENIE PREZESA

Oświadczenie

W związku z artykułem jaki ukazał się w ostatnim wydaniu Nowin Krapkowickich ( nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020) chciałbym zapewnić, że na chwilę obecną nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, iż jakość i czystość wody na pływalni „Delfin” się obniżyła.

Ostatnie badania próbek wody z niecki basenu sportowego, rekreacyjnego, jacuzzi oraz brodzika przeprowadzone w styczniu br. nie wykazały żadnych przekroczeń normowych dotyczących jakości i czystości wody (są zgodne z wymaganiami zawartymi w Dz.U. 2015r. poz.2016).

Informuje, że korzystanie z basenów jest bezpieczne i nie stanowi żadnego zagrożenia sanitarnego.

Nieprawdziwe informacje jakie ukazały się w tym artykule bez wcześniejszego uzyskania informacji u źródła świadczą o złej woli osób, którzy świadomie wprowadzają ludzi w błąd.

Zapewniam wraz z wszystkimi pracownikami Spółki „Delfin” staramy się aby zapewnić dobre warunki i bezpieczeństwo osobom korzystającym z obiektu pływalni.

 

Romuald Haraf

Prezes Sp. DELFIN

 

Wersja XML