Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tereny zielone

Pod koniec grudnia 2011 r. otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 17 691, 50 zł na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”objętych PROW na lata 2007-2013 „Aktywny wypoczynek wśród zieleni przy krytej pływalni Delfin w Krapkowicach'', której celem było stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni. Suma kosztów kwalifikowalnych wyniosła 25 268,00 zł. 

 

 

Wersja XML